Psie triky    Výskok na mieste


Výskok na mieste

Pes má na povel vyskočiť do vzduchu.

 

 

 

vyskok z miesta