Psie triky    Popros


Popros

Tento cvik je relatívne ľahký. Zvláda ho mnoho psíkov, ktoré sa nenaučia iný cvik. Cieľom cviku je, aby pes "sedel" na zadku, ale predné labky aby mal vo vzduchu.