Psie triky    Modli sa


Modli sa

Cvik vyzerá tak, že psík sa o niečo oprie prednými labkami a hlavu dá medzi predné labky.