Plemená psov    Spracované plemená    Belgický ovčiak


Belgický ovčiak

Krajina pôvodu:   Belgicko 
Obdobie vzniku:   stredovek/zač. 19. stor.
Pôvodné využitie:  dobytkársky pes
Dnešné využitie:  spoločník, služobný pes, strážny pes
Priemerná dĺžka života:  13 - 14 rokov
Výška :   56 - 66 cm
Hmotnosť:  27 - 29 kg

 

História:

Belgický ovčiak pochádza zo 17. storočia. V tomto období už veľké šelmy napádali stáda pomenej, nakoľko ich počty boli zredukované. Pastiery teda potrebovali menšie, rýchlejšie a vytrvalejšie psy, pomocou ktorých pásli a smerovali svoje stáda. Netrvalo dlho a vznikol pes ľahkej atletickej postavy so vztýčenými ušami. V roku 1891 bol založený spolok chovateľov belgického ovčiaka. Štandard plemena a požiadavky na typ srsti a sfarbenie sa pár krát menili, až v roku 1910 možno hovoriť o modernom ušľachtilom belgickom ovčiakovi.  Jednotlivé varianty BO sa chovali samostatne, nielen čo do typu psa, ale i do územia, o čom svedčia aj názvy jednotlivých typov BO.

 

Charakteristika:

 

Belgický ovčiak je v FCI registrovaný pod jedným číslom 15, ale v rámci plemena sa odlišujú štyri samostatné varianty, ktoré sa medzi sebou nesmú krížiť, aj na výstavých sa posudzujú samostatne. Líšia sa od seba, dížkou a typom srsti, resp. sfarbenia. Tieto varianty sa volajú groenendael, tervueren, malinois a laekenuis. V USA sú uznané tri typy okrem laekenuisa.

Malinois vznikol v okolí mesta Mechelen, ide o krátkosrstú formu hlavne plavého sfarbenia. Po laekenoisovi je druhým najmenej obľúbeným typom. Jeho zriedkavosť sa dá vysvetliť podobnosťou s nemeckým ovčiakom. Využíva ho hojne polícia pri tažkých výkonoch a záchrananárskych prácach.

Tervueren pochádza z okolia mesta Tervueren, kde bol vyšľachtený metódou úzkej pribuzenskej plenenitby. Má krátku srsť na hlave, vonkajšej strane uší a na prednej strane končatín. Na ostatnej časti tela je srsť dlhšia. Počas vojny mu hrozilo vyhynutie, ale v poslednom desaťročí si získal popularitu hlavne vďaka talentu objavovať narkotiká. Je tiž výborným pomocníkom slabozrakých a nevidiacich.

Groenendael dostal meno podľa mestečka Groenendael južne od Bruselu. Štruktúra a kvalita srsti je rovnaká ako u tervuerena, ale môže byť len v jendoliatej sýtej čiernej farbe.

Lakenois je belgický ovčiak , ktorý dostal pomenovanie podľa zámku Laeken neĎaleko Antverp. Má drsnú. Suchú amierne zježenú srsť. Môže mať len plavú farbu so stopami uhľového tienovania hlavne na papuli a chvoste.

 

Povaha:

Všetky typy belgického ovčiaka sa zhodujú  stavbou tela, ale aj povahovými a pracovnými  vlastnosťami. Belgický ovčiak je aktívny temperamentný pes prekypujúci radosťou z práce a vždy pripravený zasiahnuť. Je inteligentný, rád a ľahko sa učí a dokáže dokonale poslúchať. Jeho skvelá ovládateľnosť, poslušnosť, práca na stope, radosť z obranných disciplín robia z neho skvelého služobného psa. Je sebavedomý, nebojácny, ostrý, ale má jemnú povahu. Je nešťatný pri prehnaných trestoch, hlavne z jeho hladiska nespravodlivých, pretos a snaží majiteľovi robiť len radosť. V rodine je príjemným a pozorným spoločníkom, ochranuje deti. Je skvelý strážca.