Home    Psie útulky

DiamondFashion.sk

Psie útulky

 Útulky pre zvieratá

Karanténne stanice

Bratisalva

Občianske združenie MAJME SRDCE 

  ozmajmesrdce@gmail.com 
 http://www.majmesrdce.sk/

Útulok pre opustené zvieratá Slobody zvierat 
Polianky 18
tel.: 02/16 187, 02/55 42 40 33 


BANSKÁ ŠTIAVNICA

Túlavá labka
Ferka Urbánka č. 4
Banská Štiavnica

Tel: 0903 261 807,  
       0911 291 083 -  (volať od 8:00 - 20:30)
       0908 953 783

email: tulavalabka@mail.com 
web:   http://www.tulavalabka.sk/

 

BREZNO banner
OZ Tuláčik 

ČSA 25
977 01 Brezno 
E-mail: utuloktulacik@gmail.com 
            tulacik@utuloktulacik.sk 
web:    http://www.utuloktulacik.sk/

 

BUDČA 
OZ Pes v núdzi

útulok v obci Budča, areál Čističky odpadových vôd

tel.: Dominika H. - 0948 213 214 (Zvolen - Budča)

Dominika K. - 0948 891 391 (Zvolen-Budča)

Lucia O. - 0905 269 952 (Banská Bystrica)

Zuzka - 0948 787 373 (Pezinok)

DUBNICA NAD VÁHOM 
Útulok v údolí

bývalé kasárne, Štúrova 1
tel.: 0905 397 779, 042/44 406 04

DUNAJSKÁ STREDA
Združenie ochrancov a priateľov zvierat
Orechová Potôň 10, okr. Dunajská Streda
tel: 031 553 0866, 0908 705 961

KEŽMAROK - OZ Útulok
Martina Lányiho 15
tel.: 0904 346 806, 0904 346 806

KOMÁRNO
banner
Občianske združenie RC SZ

P.O.Box 135, 945 01 Komárno
tel:035-7740 357 (útulok, adoptovanie)
     035-7725706 (vedúca organizácie) 0905 446980

Centrálna koordinácia pre záujemcov o adopciu:
Ing. Agnes Jelínková
00421-0905-446980
Email: agnesa.jelinkova@gmail.com 
web: www.komarno.utulok.sk


Regionálny útulok pre opustené zvieratá Slobody 
zvierat
Hadovce oproti futbalovému ihrisku 
tel.: 035/77 403 57, 035/7725706, 0905446980

KOŠICE 
logo UVP
Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov
útulok pre opustené zvieratá v Košiciach   
cesta medzi Ludvíkovým dvorom a Haniskou
tel.: 0907 441 447, uvp@uvp.sk ,www.uvp.sk
 

 


KREMNICA 
OZ Súcit a pomoc
tel.: 0903 433 024, 045/67 951 93

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
karanténna stanica
Okoličné-bývalé skleníky, smerom na L. Hrádok
tel.:044/5476500, 0915 850 444, 0907 244 292

LUČENEC
Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci

Mgr. Ferenczová Katarína 
Alexyho 24
984 03 Lučenec

tel.: +421 / 47 / 423 18 50
mobil: 0907 134 955, 0918 793 274
email: utulok.lc@gmail.com 
web: http://www.psiutulok.sk/

 

MARTIN 
Mestský útulok
Vajanského námestie 1
tel.: 043/42 238 17, 0903 512 030

MYJAVA
karanténna stanica, Mestská polícia
KZ je v areáli VPS
tel.: 034/621 23 21

NITRA
Regionálny útulok pre opustené zvieratá Slobody zvierat
Braneckého 2, 949 01 Nitra
tel:. 0902 202 161, 0904 207 777, 0908 484 770

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Útulok Nádej pre opustených a týraných psíkov
Trenčianska ulica
tel.: 0907 594 664, 0907 738 521

NOVÉ ZÁMKY
Mestský útulok, Gúgska 133
tel.: 035/ 6400 225, 0903 747 242, 0903 772 414)

PEZINOK - U psej matere
tel.:033/64 728 90, 0915 795 069, 0903 131 031, 
0903 946 644

PIEŠŤANY
..:: www.utulok-piestany.sk ::..
Regionálny útulok pre opustené zvieratá Slobody zvierat

Priemyselná 12
 


POPRAD
útulok Poprad

Mestský útulok, Poprad - Veľká
Volať prosím medzi 9:00 do 19:00
tel.: 0903 626 049 - otázky a podnety
      0944 266 268 - adopcia a pomoc útulku
www.utulokpoprad.wbl.sk 
email: prodox@stonline.sk POVAŽSKÁ BYSTRICA
Spolok na záchranu zvierat
tel.: 0903 667 547, 042/4362160 

PRIEVIDZA
Mestský útulok
tel.: 046/543 17 64, 0910 955 206

PREŠOV 
Priatelia zvierat
Bajkalská 28
tel.: 051/7715039

REVIŠŤSKÉ PODZÁMČIE
Domov pre opustené zvieratá
tel.:0902 896 420 

RUŽOMBEROK 
OZ Centrum nájdených zvierat
Mojzesova 23
tel.: 0905 820 826


SENICAwww.utuloksenica.sk
Psí útulok v Senici
Železničná ulica (areál bývalých kasární)
www.utuloksenica.sk 
info@utuloksenica.sk 
tel: 0914 112 125
otvorené:  07 - 15 hod


SKALICA
Pod širokým poľom
Regionálny útulok pre opustené zvieratá Slobody zvierat
tel.: 0903 105 831


TRENČÍN
Zámostie, bývalá trenčianska skládka
tel.: 0907 506 502, 0902 335 669

TRNAVA
Združenie na ochranu zvierat
Orešanská cesta (pri kaplnke za traťou)
tel.:0903 450 832, 0905 282 784, 0915 784 349

TURZOVKA
tel.: 0903 366 627, 0903 153 483, 0915 349 630

ZLATÉ MORAVCE
Robotnícka 1, Záhradnicke služby mesta Zlaté Moravce
tel.: 0902 301 615, 0904 278 638 

BOJNICE
karanténna stanica,  Sládkovičova 1 
tel.:0903 544 164, 046/543 03 34

BYTČA
karanténna stanica 
Techn. služby, mesta Mestská polícia 
tel.: 041/5073914-29

DOLNÝ KUBÍN
karanténna stanica
Techn. služby mesta, Mestská polícia
tel.: 043/586 31 07

GALANTA
karanténna stanica
Mestská polícia
tel.: 031/788 43 01, 031 780 20 74

HANDLOVÁ
karanténna stanica 
Mestská polícia  
tel: 0905-499 384 správca: 0907-789 945

KOLÁROVO
Mestská karanténna stanica
tel: 035/7771 371

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
karanténna stanica
Okoličné-bývalé skleníky, smerom na L. Hrádok
tel.:044/5476500, 0915 850 444, 0907 244 292

MALACKY
karanténna stanica,Mestská polícia
Radlinského 1
tel.: 034/7723833

SENEC
karanténna stanica
MVDr. Szakal
tel.: 0903 461 468

SKALICA - Pod širokým poľom
Regionálny útulok pre opustené zvieratá Slobody zvierat
tel.: 0903 105 831

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
karanténna stanica, Msú Odb.ŽP
tel.: 053/446 22 72,Mestská polícia tel.:053/442 20 30

TOPOĽČANY
karanténna stanica, 
SCHWARZ - EKO Pod kalváriou
tel.:038/532 30 60

TREBIŠOV
karanténna stanica v priestoroch mestského parku
Veterinarius, tel.:056/672 50 25,
Mestská polícia (odchyt), tel.:0961 71 11 11

TRENČÍN
Zámostie, bývalá trenčianska skládka
tel.: 0907 506 502, 0902 335 669

TRNAVA - Združenie na ochranu zvierat
Orešanská cesta (pri kaplnke za traťou)
tel.:0903 450 832, 0905 282 784, 0915 784 349

TURZOVKA
tel.: 0903 366 627, 0903 153 483, 0915 349 630

ZLATÉ MORAVCE
Robotnícka 1, Záhradnicke služby mesta Zlaté Moravce
tel.: 0902 301 615, 0904 278 638

ZVOLEN
karanténna stanica
Unionka 7981/17 (Balkán)
tel.: 0918 505 254

ŽIAR NAD HRONOM
karanténna stanica a útulok
tel.: +421-45-678 7170,
       +421-45-672 5159